Na ontvangst van uw producten heeft u 14 dagen de tijd om melding te maken als u de producten wilt retourneren. Hiervoor kunt u het online herroepingsformulier printen. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Wanneer u heeft gemeld de producten te willen retourneren dienen deze binnen 14 dagen aantoonbaar retour verzonden te zijn naar NatuGenese.

Retouradres:
NatuGenese
Haarbrinksweg 124
7615NP Harbrinkhoek

Het eventueel door u aan te melden herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Producten waarbij hygiëne van belang is, zoals tabletten, capsules, poeders, dranken, crèmes, oliën en die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden. Dit betreft vrijwel alle producten die NatuGenese verkoopt. Wanneer de verzegeling verbroken is en/of de verpakking is geopend, vervuild of beschadigd is, of andere criteria die de kwaliteit en hygiëne hebben beïnvloed, mogen deze niet meer retour worden gezonden.

In geval van retour worden het aankoopbedrag en de heen verzendkosten vergoed, de retourzending is voor uw rekening. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

​U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Het aankoopbedrag zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroepping terugbetaald worden.

Mocht een product u niet in goede staat bereiken dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij adviseren u direct een duidelijke foto te nemen van de staat van het pakket bij ontvangst. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met de klantenservice van de NatuGenese, eveneens te worden geretourneerd.

Producten waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met de klantenservice van NatuGenese.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herroepings formulier

Dit formulier alleen invullen en samen met het artikel terugzenden als u de overeenkomst wilt

herroepen deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep.

Productnummer:               

………………………

Naam:

………………………..

Ordernummer:

………………………

Adres:

………………………..

Factuur nummer:

………………………

Woonplaats:

………………………..

Besteld op:

………………………

Datum:

………………………..

Ontvangen op:

………………………

Handtekening:

………………………..